Patrik Krook

Välkommen till Krook.me !

Du är inte inloggad.

  • Index
  •  » HTML/PHP/MYSQL
  •  » NY: Installation av Apache/MYSQL/PHP på Windows Vista, 29/9-2008
Betyg på ämne: 0

#1 2008-09-23 21:32:16

Patrik krook
Civilekonom
Administratör
Patrik krook's Avatar
Sweden
Kön: male
Från: Ängelholm
Registrerad: 2007-05-22
Inlägg: 74
Karma: 0
Blogg
Webbsida

NY: Installation av Apache/MYSQL/PHP på Windows Vista, 29/9-2008

Generellt

Ny lathund skriven 2008-09-29 om hur man installerar webservern Apache tillsammans med PHP på Windows Vista SP1. Vidare installeras databashanteraren MYSQL, samt en del andra nyttoprogram. Lathunden är beskriven i teknisk karaktär, och definition på varje delmoment klargörs ej. De manuella inställningarna bygger på min egen installation.


Stäng av UAC och stoppa alternativt avinstallera IIS.

Start\Kontrollpanel\Användarkonton
Start\kontrollpanelen\Administrationsverktyg\Internet Information Services-hanteraren\

Programvara

Ladda hem följande komponenter på respektive sida.

apache_2.2.9-win32-x86-openssl-0.9.8h-r2.msi

php-5.2.6-Win32.zip och php-5.2.6-win32-installer.msi
             
eAccelerator0952_5.2.6.dll, 0952_final_useful _files

mysql-5.0.67-win32         

mysql-gui-tools-5.0-r12-win32   

phpMyAdmin-2.11.9.2-all-languages-utf-8-only


Kontakta mig om ni vill ha exakt ovanstående versioner så kan ni få dem från mig.


Installation webservern Apache

Installera till följande katalog
"C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\"

Ange "localhost" som domän och servernamn. Dessa värden går att editera i konfigurationsfil i efterhand
om de ex ska ändras så att webservern blir publik.

Öppna http://localhost/ i webbläsaren för att kontrollera om installationen fungerat.

"It works!" kommer fram om allt fungerat som det ska.


Installation av PHP

Installera först php-5.2.6-win32-installer.msi till "C:\PHP\"
Packa sedan upp php-5.2.5-Win32.zip till "C:\PHP\"
Kopiera "php.ini-recommended" till php.ini

Öppna php.ini med texteditor i mappen "C:\PHP\" och ändra följande.

Ändra

Kod:

doc_root =

till

Kod:

doc_root = "C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2/htdocs"

.

Ändra

Kod:

extension_dir = "./"

till

Kod:

extension_dir = "C:/PHP/ext"

.

Ändra

Kod:

;extension=php_gd2.dll

till

Kod:

extension=php_gd2.dll

.

Ändra

Kod:

;extension=php_mbstring.dll

till

Kod:

extension=php_mbstring.dll

.

Ändra

Kod:

;extension=php_mysql.dll

till

Kod:

extension=php_mysql.dll

.

Ändra

Kod:

;extension=php_mcrypt.dll

till

Kod:

extension=php_mcrypt.dll

.

Ändra

Kod:

; cgi.force_redirect = 1

till

Kod:

cgi.force_redirect = 0

.

Ändra

Kod:

short_open_tag = Off

till

Kod:

short_open_tag = On

.

Ändra

Kod:

magic_quotes_gpc = Off

till

Kod:

magic_quotes_gpc = On

.

Ändra

Kod:

register_globals = On

till

Kod:

register_globals = Off

.

Ändra

Kod:

error_reporting  =  E_ALL

till

Kod:

;error_reporting  =  E_ALL

.

Ändra

Kod:

;error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE

till

Kod:

error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE

.

Ändra

Kod:

allow_url_include = Off

till

Kod:

allow_url_include = On

.


Öppna konfigurationfilen "httpd.conf" i Apache med texteditor i mappen "C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\conf\"

Lägg till

Kod:

PHPIniDir "C:/PHP/"

på första raden.


Lägg till

Kod:

ScriptAlias /php/ "C:/PHP/"

i slutet av filen.


Lägg till

Kod:

Action application/x-httpd-php "C:/PHP/php-cgi.exe"

i slutet av filen.


Lägg till

Kod:

AddType application/x-httpd-php-source .phps

i slutet av filen.


Lägg till

Kod:

AddType application/x-httpd-php .php

i slutet av filen.


Lägg till

Kod:

LoadModule php5_module "C:/PHP/php5apache2_2.dll"

i slutet av filen.


Ändra

Kod:

DirectoryIndex index.html

till

Kod:

DirectoryIndex index.php index.html

.

Ändra

Kod:

Listen localhost:80

och

Kod:

Listen 80

samt

Kod:

ServerName localhost:80

om du vill att webbservern ska svara på annan ip-adress/domän och/eller port

Starta om Apache på Start\program\Apache HTTP Server 2.2\Control Apache Server\

Öppna mappen "C:\Apache\htdocs" och radera alla filer
Skapa en fil i mappen "C:\Apache\htdocs" som heter "phpinfo.php" med följande kod

Kod:

<?
phpinfo();
?>

Öppna nu http://localhost/phpinfo.php i webbläsaren och konfigurationen över webbservern och php visas.


Installation av eAccelerator

Placera ex eAccelerator0952_5.2.5.dll i mappen "C:\PHP\ext"
Öppna php.ini med texteditor i mappen "C:\PHP\" och lägg till/ändra följande.

Kod:

.


Hämta filen control.php från 0952_final_useful _files.zip och byt namn till kontroll.php och placera i mappen
"C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\eaccelerator\"

Ändra följande i filen och spara

Kod:

Starta om Apache i Start\program\Apache HTTP Server 2.2\Control Apache Server\
Öppna http://localhost/eaccelerator/kontroll.php i webbläsaren för administration av eaccelerator


Installation av MYSQL

Sätt på windows brandvägg. Öppna sedan tcp/ip port "3306" för MYSQL i brandväggen.

Välj "Custom" installation
Välj installation i mapppen i default katalog och installera allt utom Developer Components.
Välj "Detailed Configuration", "Developer Machine" , "Multifunctional Database", "Best Support For Multilingualism"  på kommande konfigureringssidor.
Välj både "Install As Windows Service" och "Include Bin Directory in Windows Path".
Markera "Modify Security Settings" och ange lösenord för root och tryck på "Next". Tryck sedan på "Execute". Nu har my.ini skapats.


Turn off MySQL Strict Mode. Ett krav för att installera Mambo (Content Mangement System).

Öppna my.ini med texteditor i mappen "C:\MySQL\" och ändra

Kod:

# Set the SQL mode to strict
sql-mode="STRICT_TRANS_TABLES,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION"

till

Kod:

# Set the SQL mode to strict
sql-mode="NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION"

.

Alternativt kör följande SQL-fråga:

Kod:

SET @@global.sql_mode= '';

.


Installera sedan mysql-gui-tools-5.0-r12-win32 till samma katalog som MySQL blivit installerat.
Kör sedan MySQL Administrator där "Server Host" = localhost och "Username" = root och ange lösenordet.
Testa sedan så allt funkar och ställ in lämpliga inställningar.


Installation phpMyAdmin

Packa upp till katalog "phpMyAdmin" på webbroten i mappen "C:/Apache/htdocs"
Kopiera config.sample.inc och döp om till config.inc
Öppna config.inc i texteditor och gör följande justeringar

Fyll i blowfish_secret (kräver extension php_mcrypt.dll):

Kod:

.


Eventuell felsökning:

Om följande fel uppstår "Unable to load dynamic library 'C:\php\ext\php_mysql.dll' " så har du med all säkerhet glömt installera PHP php-5.2.6-win32-installer.msi till "C:\PHP\".


Om följande fel uppstår i phpMyAdmin så skapa en ny användare med lösenord i MySQL Administrator och prova igen.
"1251 - Client does not support authentication protocol requested by server; consider upgrading MySQL client"'

Alternativ lösning

Kod:

SET PASSWORD FOR root@localhost = OLD_PASSWORD('yourpassword');

.


När stora genier gör som minst är de som mest aktiva // Leonardo da Vinci
http://www.krook.me/play/patrik.php

 
  • Index
  •  » HTML/PHP/MYSQL
  •  » NY: Installation av Apache/MYSQL/PHP på Windows Vista, 29/9-2008

Sidfot

© Rickard Andersson

[ Sidan laddad på 0.050 sekunder, 15 frågor körda ]